Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

 

 

 

 

SZÁLLÍTÁSI DÍJ 1490 FT

 

NEGYVENEZER  FT  FELETTI  RENDELÉSNÉL

 

INGYENES!

 

 

 

 

 

 

 


Üzleti feltételek
Üzleti feltételek

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK


Általános szerződési feltételek

1. A Szolgáltató
1.    A www.case-up.hu online áruházat Takács Zoltán egyéni vállalkozó üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").
2.    A Szolgáltató adatai:
•    Neve: Takács Zoltán egyéni vállalkozó
•    Nyilvántartási száma: 50265936 - Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
•    Adószáma: 67459580-1-27
•    Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Rét utca 5. Ügyintézési cím: 8000 Székesfehérvár Fő utca 13.
•    Telefonszám: +36-20/537-7913
•    Kapcsolattartó: Takács Zoltán
•    Elektronikus levelezési cím: cross1996@gmail.com
•    Tárhely szolgáltató: BohemiaSoft s.r.o. (Rudolfovska 85, Ceske Budejovice, CZ)

Adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-93867/2016

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője, mint a kereskedelmi hatóság címzettje ezt a kereskedelmi tevékenységet 8322 nyilvántartási számon a jegyző által vezetett nyilvántartásba bevezette. Dr.Bóka Viktor jegyző


2. A szolgáltatás igénybevétele
1.    A megrendelések leadása a web áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.case-up.hu webcímen. Faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató csak előzetes egyezetést követően fogad el, a megrendelés az írásbeli visszaigazolással válik elfogadottá. Telefonon történő megrendelést a Szolgáltató csak és kizárólag előzetes egyeztetést és utólag történő írásbeli megerősítést követően fogad el, a megrendelés a Szolgáltató által történő visszaigazolással válik elfogadottá. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére. A megrendelés leadása regisztrációhoz nem kötött, a regisztráció kényelmi funkciók használatára kínál lehetőséget.
2.    Az áruházban található termékek között a "Termékek" menüpont segítségével lehet böngészni. Először az áruházban található kategóriák láthatók. Olyan kategória választása esetén, ahol termékek találhatók, rögtön megtekinthető a termékek neve, ára, képe és elérhetősége. Egy termék valamennyi lényeges tulajdonságának megismerése érdekében a termék képére vagy nevére szükséges kattintani. A web áruházban megjelenített termék árak bruttó árak, az ÁFA összegét is tartalmazzák, nem tartalmazzák azonban a választott fizetési és szállítási mód egyéb felmerülő költségeit.
3.    Ha a kosár oldalon a megrendelés gombra klikkel, akkor eljuthat a "Fizetési és Szállítási módok" oldalra, ahol ki kell választania az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot. A web áruházban részszállításra nincs lehetőség. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható, amire rákattintva lehetősége van megtekinteni a megrendelés részletes adatait is.
4.    A termék(ek) megvásárlása a termékek mellett található kosár gomb megnyomásával lehetséges. A „megrendelem” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz, melyre visszaigazolást kap. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit - nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében távollevők között kötött szerződésnek minősül, melyet az adatkezelési szabályoknak megfelelően megőrzünk, ezért utólagosan is hozzáférhető, visszakereshető a megrendelés azonosítószáma, a termék és a vevő adatai alapján. A szerződés nyelve minden esetben a magyar.
5.    A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Azon termékek esetében, melyek „raktárban” megjelöléssel rendelkeznek - a megrendelés beérkezésétől függően - akár másnapra házhoz szállítjuk. A hosszabb határidővel vagy beszerzési határidővel feltüntetett termékek kereskedelmi partnereinknél találhatók, így előfordulhat, hogy a rendelés befogadását követően a partnernél bekövetkező készletfogyás miatt késve, vagy egyáltalán nem tudjuk teljesíteni a rendelést. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató ezt elsődlegesen telefonon jelzi, majd erről haladéktalanul tájékoztatást küld és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül. A visszautalással kapcsolatban a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
3. Elállási jog
1.    A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése a vásárló részére indoklás nélküli elállási jogot biztosít. Vevő az elállási jogát a termék (több termék esetében, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak) átvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. A Vevő az elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy bármely egyéb módon, de az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A kézhezvétel időpontjának az egyes átvételi módok esetén az alábbiak szerinti időpontok tekintendők:
•    Magyar Posta futárszolgálattal történő házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja.
A kézhezvétel időpontja az átvételkor kapott blokkal/számlán, ill. a futártól kapott igazoló bizonylaton kerül feltüntetésre.
1.    Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza ( ügyfélszolgálat, Takács Zoltán e.v., 8000 Székesfehérvár Fő utca 13.), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. A visszatérítés a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon történik, a visszatérítésre más fizetési módot csak a fogyasztó kifejezett beleegyezésével alkalmazunk, mely során a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költsége terheli. Amennyiben a Vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási módot választ, nem térítjük vissza az ebből eredő többletköltséget, hanem kizárólag a normál díjszabású szállítási díj megtérítésére kerül sor. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdésében biztosított jog folytán teljes mértékben visszatartjuk addig, amíg a vásárló a terméke(ke)t vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. Az elállási jog gyakorlása során a fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, így a szolgáltató követelheti azok megtérítését.
A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen, de nem kizárólagosan
•    olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. gravírozás);
•    olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
•    lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
4. Szavatossági jogok
1.    A megrendelt termék/ek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159.§ rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő választása szerint az alábbi lehetőségekkel élhet:
•    Kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára - valamennyi körülmény értékelésével - aránytalan többletköltséggel járna.
•    Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet,
•    a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy
•    elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, azt a Vevő érdekeit kímélve, megfelelő határidőn belül nem tudta elvégezni, vagy ha a Vevő kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítése érdekében a hiba bejelentésén és a vásárlást igazoló számla/nyugta/igazolás, vagy annak másolata bemutatásán túl egyéb teendője nincs, míg ezt követően a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba, amelyre hivatkozik már a teljesítés időpontjában fennállt.
1.    A megrendelt termék/ek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:168.§ rendelkezései alapján kellékszavatosság helyett a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet, mely során a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli, tehát a termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
2.    A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott fogyasztó (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől (Szolgáltató vagy megbízottja által végzett üzembe helyezés esetén az üzembe helyezéstől) számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. Egy éven túl jótállási igény érvényesítésének nincs helye. A jótállási igény a termék vásárlásakor kapott jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál feltüntetett szabályok szerint érvényesítheti, azzal az eltéréssel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket - amennyiben az rendelkezésre áll - a Szolgáltató köteles kicserélni, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik. A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
5. Egyéb rendelkezések
1.    A honlapon feltüntetett adatok (termék ára, termékismertető, beszerzési idő, rendelkezésre állás, stb.) minden esetben általános leírást tartalmaznak, a megjelenített képek illusztrációk. Ugyanakkor a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az áruházi oldalon megjelenő adatok a lehető legpontosabbak legyenek, teljes körű termékleírásért a gyártó oldalának felkeresése javasolt. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából vagy egyéb meghibásodásból eredő információk, árak nem tekinthetők nyilvános ajánlattételnek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak.
2.    A honlapon megjelenített valamennyi kép, leírás, grafika, tájékoztató, egyéb képi vagy szöveges megjelenítés tekintetében a Szolgáltató minden jogot fenntart, azok Szolgáltató belegyezése nélküli, jogellenes, részben vagy egészben történő felhasználása tilos, minden ilyen esetben a Szolgáltató jogi eljárást indít.
3.    Amennyiben az internetes felhasználó a web áruház internetes felületén hírlevél küldéséhez a megfelelő adatai megadásával előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult, úgy a Szolgáltató jogosult részére hírlevelet küldeni. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által megadott név és elektronikus levelezési cím a hozzájárulás megadásakor valós, helytálló vagy a felhasználó jogszerű használatában van.
4.    A felhasználó a hírlevél küldéséhez történő önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően részére több hírlevelet nem küld, továbbá törli adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
5.    A Szolgáltató magatartási kódex előírásainak nem vetette alá magát.
6.    Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdését, észrevételét az alábbi elérhetőségek egyikén tudja megtenni:
•    Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Fő utca 13.
•    Telefon: +36-20/537-7913
•    e-mail: cross1996@gmail.com
Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik, levelét a 8000 Székesfehérvár, Fő utca 13. címre, elektronikus levelét a cross1996@gmail.com email címen, telefonos bejelentéseit a +36-20/537-7913 telefonszámon várjuk.
1.    A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek hatékony és bíróságon kívüli rendezése érdekében békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Fejér Megyei Békéltető Testület (címe: Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6., Tel.:+36-22/510-310, www.bekeltetesfejer.hu )

Online vitarendezési platform elérhetősége: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Adatvédelmi nyilatkozat
Általános jogi közlemény

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a web áruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a web áruház oldalán. A web áruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és megválaszoljuk kérdését. Az üzemeltető elkötelezett a web áruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek

Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. A web áruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A web áruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A web áruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A web áruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A web áruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett web áruházra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Vásárló regisztráció

Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a web áruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

Hírlevél igénylés

Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem regisztrált vásárló, akkor az oldalsó Hírlevél boxban megadhatja e-mail címét, nevét, esetlegesen lakcímét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető.

Vélemény írása

Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékekkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.

Kapcsolat, Jogorvoslat

Az üzemeltető adatait teljes körűen megtalálja az "Kapcsolat" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint járhat el.

NjM2MTE1MG